DISTRICT : KORAPUT

SL No BLOCK TOTAL VILLAGES SINGLE MAPPED VILLAGES MULTIPLE MAPPED VILLAGES ZERO BENEFICIARY VILLAGES VILLAGES MAPPED VILLAGES NOT MAPPED NO OF TAGGED OFFICERS INCOMPLETE HOUSES HOUSES TAGGED YET TO BE TAGGED
1 BANDHUGAON 175 175 0 0 175 0 21 477 477 0
2 BOIPARIGUDA 294 286 0 0 286 8 36 488 487 1
3 BORIGUMMA 147 128 0 0 128 19 64 707 617 90
4 DASAMANTAPUR 157 155 2 0 157 0 32 472 471 1
5 JEYPORE 117 111 1 0 112 5 54 488 468 20
6 KORAPUT 112 75 5 0 80 32 30 166 121 45
7 KOTPAD 97 91 0 0 91 6 57 424 419 5
8 KUNDURA 89 84 0 0 84 5 27 613 613 0
9 LAMTAPUT 149 149 0 0 149 0 32 189 189 0
10 LAXMIPUR 106 100 7 0 106 0 31 227 224 3
11 NANDAPUR 204 198 0 0 198 6 45 483 471 12
12 NARAYAN PATANA 137 133 0 0 133 4 12 142 142 0
13 POTTANGI 124 112 12 0 124 0 43 337 292 45
14 SEMILIGUDA 92 87 0 0 87 5 32 44 43 1
TOTAL 2000 1884 27 0 1910 90 516 5257 5034 223